*** ใส่ตำบล หรือ อำเภอ หรือ จังหวัด ที่ต้องการค้นหาร้านค้า โดยต้องกดปุ่มเคลียร์ทุกครั้งก่อนใส่คำค้นหา

ที่ จังหวัด ชื่อกิจการ ที่อยู่ ประเภท
1 กระบี่ ร้านคลองขนานการเกษตร 159 ม. 5 ถ. - ต. คลองขนาน อ. เหนือคลอง จ. กระบี่ โทร. 075651276 Q-Shop
2 กระบี่ ร้ายปลายพระยาการเกษตร 21 ม. - ถ. - ต. ปลายพระยา อ. ปลายพระยา จ. กระบี่ โทร. 0897258492 ทั่วไป
3 กระบี่ บริษัท วีเอส ค้าปุ๋ย จำกัด 47/9 ม. - ถ. - ต. กระบี่ใหญ่ อ. เมือง จ. กระบี่ โทร. 075663180 Q-Shop
4 กระบี่ บริษัท เกษตรสิทธี จำกัด 76/2 ม. 4 ถ. - ต. อ่าวลึกเหนือ อ. อ่าวลึก จ. กระบี่ โทร. 075685736 Q-Shop
5 กระบี่ ร้านคลองขนานการเกษตร 159 ม. 5 ถ. - ต. คลองขนาน อ. เหนือคลอง จ. กระบี่ โทร. 075651276 Q-Shop
6 กระบี่ ร้านเพื่อนเกษตรคลองพน 132/8 ม. 1 ถ. - ต. คลองพน อ. คลองท่อม จ. กระบี่ โทร. 0883855275 ทั่วไป
7 กระบี่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กระบี่สินเกษตร 12/2-4 ม. - ถ. - ต. กระบี่ใหญ่ อ. เมือง จ. กระบี่ โทร. 075664031 ทั่วไป
8 กระบี่ ร้านนาปาล์มการเกษตร 21/2 ม. 2 ถ. - ต. พรุดินนา อ. คลองท่อม จ. กระบี่ โทร. 0896511240 Q-Shop
9 กระบี่ ร้านเจริญผลการเกษตร 381 ม. 1 ถ. - ต. คลองยาง อ. เกาะลันตา จ. กระบี่ โทร. 0867333017 ทั่วไป
10 กระบี่ ห้างหุ้นส่วนจำกัดทิพย์สุนา กรุ๊ป (2010) 811 ม. 2 ถ. - ต. คลองขนาน อ. เหนือคลอง จ. กระบี่ โทร. 0848447770 ทั่วไป
11 กระบี่ สหกรณ์นิคมปากน้ำ จำกัด 146 ม. 1 ถ. - ต. ปลายพระยา อ. ปลายพระยา จ. กระบี่ โทร. 075687120 ทั่วไป
12 กระบี่ ร้านกระบี่การเกษตร 485/7 ม. - ถ. - ต. กระบี่ใหญ่ อ. เมือง จ. กระบี่ โทร. 0836366588 ทั่วไป
13 กระบี่ ร้านอ่าวลึกเกษตรภัณฑ์ 9/26 ม. 2 ถ. - ต. อ่าวลึกเหนือ อ. อ่าวลึก จ. กระบี่ โทร. 0810858936 ทั่วไป
14 กระบี่ ห้างหุ้นส่วนจำกัดทิพย์สุนา กรุ๊ป (2010) 811 ม. 2 ถ. - ต. คลองขนาน อ. เหนือคลอง จ. กระบี่ โทร. 0848447770 ทั่วไป
15 กระบี่ ร้านจำรัส 9/9 ม. 3 ถ. - ต. ทรายขาว อ. คลองท่อม จ. กระบี่ โทร. 0810876484 ทั่วไป
16 กระบี่ ร้านเพื่อนชาวสวนการเกษตร 450 ม. 1 ถ. - ต. เขาคราม อ. เมือง จ. กระบี่ โทร. 075694331 Q-Shop
17 กระบี่ ร้านยิ่งเจริญเกษตรเซ็นเตอร์ 1/5 ม. 5 ถ. - ต. พรุดินนา อ. คลองท่อม จ. กระบี่ โทร. 0899715704 ทั่วไป
18 กระบี่ ร้านบาร่อกัตยนต์การเกษตร 92 ม. 1 ถ. - ต. คลองยาง อ. เกาะลันตา จ. กระบี่ โทร. 075652566 ทั่วไป
19 กระบี่ ร้านนัทณรินทร์การเกษตร 69 ม. 4 ถ. - ต. คลองเขม้า อ. เหนือคลอง จ. กระบี่ โทร. 0857928459 ทั่วไป
20 กระบี่ ร้านควนสาวโดดการเกษตร 73 ม. 5 ถ. - ต. กระบี่น้อย อ. เมือง จ. กระบี่ โทร. 0872657647 ทั่วไป